WISC-R Zeka Testi

Ana sayfa » Blog » WISC-R Zeka Testi

WISC-R Zeka Testi Nedir?

WISC-R çocuklar için zeka ölçeği, 6-16 yaş arası çocuklara ve ergenlere uygulanan bir zeka testidir. Her biri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçen WISC-R zeka ölçeği, 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt test sözel bölüm ve performans bölüm olmak üzere ikiye ayrılan bir sınıflama da çocuğa sunulmaktadır.

Sözel bölümü oluşturan alt testler Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisi’dir. Performans bölümündeki alt testler ise Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve Labirentler’dir.

WISC-R Zeka Testi Niçin Yapılır?

WISC-R Zeka Testi genel zeka bölümü hakkında bir yorumlama yapabilmemizi sağlarken, çocuğun test esnasındaki davranışları ve sorulara verdiği yanıtları da birebir gözlemleme şansını sunduğu için davranış problemleri ve ileride oluşabilecek kişilik bozukluklarının tahmin edilebilmesine de yardımcı olmaktadır.

Yetkili kurumlardan eğitim almış ve ehliyetlendirilmiş psikolog ünvanı olan deneyimli bir wisc-r uygulayıcısı yaşantısal gözlemleriyle birlikte bu sapmaları yorumlayabilir ve muhtemel patolojileri tespit edebilir.

WISC-R zeka testi, zeka ile ilgili pek çok değişkenin ve pek çok davranış probleminin tanısını koymamıza yardımcı olacak bilgiler içermektedir.

WISC-R İle Nelere Tanı Koyabiliriz?

WISC-R zeka testi uygulaması ile gözlenebilen ve tanısı konulabilen durumlar:

 • Öğrenme güçlüğü (disleksi, diskalkuli ve/veya disgrafi gibi bozuklukların var olup olmadığı)
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Akademik başarısızlık (ders başarısızlığı)
 • Algılama güçlüğü
 • Okula uyum güçlükleri
 • İçe kapanıklık, sosyal kaygılar
 • Okul fobisi
 • Özgüven eksikliği
 • İletişim güçlükleri
 • Sınav kaygısı
 • Enürezis(idrarını altına kaçırma)-enkoprezis (dışkısını altına kaçırma)

Saldırganlık, inatçılık, karşıt olma-karşıt gelme bozukluğu, dürtü kontrol bozuklukları, evden-okuldan kaçma.. gibi sorunların zeka düzeyi ile bağlantılı olup olmadığının tespit edilmesinde WISC-R Zeka Testi’nin yordayıcı gücünden yararlanılmaktadır.

WISC-R Zeka Testi İzmir

Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren resmi okul ve kurumlar yalnızca Wisc-r zeka testi sonuçlarına göre öğrenci kabul etmektedirler. Wisc-r zeka testi uygulamasını merkezimizde sertifikalı uzman psikologlar yapmaktadır. Wisc-r zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilir ve zeka seviyesine uygun yönlendirme ve rehberlik yapabilirsiniz.

Merkezimizde yapılan wisc-r zeka testi sonucunu 2 gün içerisinde rapor olarak alabilirsiniz.