Kurum Psikoloğu İzmir

Kurum Psikoloğu İzmir

Empati İzmir kurum psikoloğu olarak uzman psikolog ve terapistleri ile kurum yada işyerinizde bireysel danışamanlık hizmetinin yanı sıra çalışanların kişisel gelişim ve performanslarının yükseltimesi için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Kurum Psikoloğu Nedir?

Kurum psikoloğu yada kurumsal psikolog , bir kurumda çalışan personelin iş veya özel yaşamlarındaki stres kaynaklarının iş performansına olan olumsuz etkilerini azaltmak ,motivasyon ve performanslarını ,verimlilik ve uyumlarını arttırmak için verilen psikolojik destektir.

Kurum psikologluğu,insan kaynakları hizmetlerine entegre olabilen bir sitem olmakla birlikte,kurumlar için fark yaratan ve kalite standartlarını yükselten bir uygulamadır.

İşyeri Psikoloğu

Kurum psikologluğu hizmetinde , bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim konularında seminerler ve eğitim programları düzenlenmesi , kişilik , iş motivasyonu ölçümü, yönetim becerilerinin değerlendirilmesini ölçümleyen test ve ölçeklere de yer verilir.

Kurum psikoloğu ,İnsan Kaynakları birimleri ile işbirliği içinde çalışarak çalışanların motivasyonların artmasına yönelik çözümler sunar.

Şirket Psikoloğu Ne Yapar?

  • Kurum personelinin kolay ulaşabildiği bir hizmet olması
  • Kurum personelinde destek ve aidiyet duygusunu geliştirmesi
  • Kurum personelinin işe odaklanmasında ve motive olmasında artış sağlaması
  • Kurum çalışanlarının kişisel gelişimlerini ve iletişim becerilerini desteklemesi
  • Kurum çalışanlarının olumsuz duygularla ve stresle başetme kapasitelerini arttırması
  • İş kazalarına yol açan davranışlarda azalma gibi konularda %95’lere kadar varan iyileşme sağlaması
  • Hastalık izinlerinin azalarak tasarruf sağlanması

olarak özetlenbilir. Kurumsal psikologluk hizmetleri hakkında bilgi almak için Empati İzmir Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi ile iletişmegeçmeniz yeterlidir.