Çocuklarda Kaygı Problemi

Ana sayfa » Çocuklarda Kaygı Problemi

Çocuklarda Kaygı Doğuran Anne – Baba Davranışları

Çocuklarda kaygı ve endişe doğuran anne baba davranışları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

AŞIRI KONTROLCÜ ANA BABA

Zorlayıcı ebeveynlik , konuşmaya kontrol uygulama , konuşmada bağımsızlığı ve özgürlüğü sınırlama.

AŞIRI KORUMACILIK

Sebepsiz yere aşırı tedbirli ve koruyucu davranışlar sergileme

KAYGILI YORUMLARI MODELLEME

Çocuğun bir ortamdaki riskle ilgili kaygısını paylaşma ve dünyadaki normal şeylerin yanlarına yaklaşılmayacak kadar korkutucu oldukları fikrini destekleme

SAKINMA DAVRANIŞINI YÜREKLENDİRME

Veya Tolerans gösterme, zor bir şeyi denememeyi önerme veya kabul etme

REDDETME veya ELEŞTİRME

Yargılayıcı , önemsemeyen ve eleştirel davranışı onaylamama

ÇATIŞMA

Çatışma o kadar güçlü bir faktör değildir,her beş çalışmadan ikisi ailedeki uyumsuzluk , kavga ve tartışmayı aşırı düzeyde endişeyle ilişkilendirmiştir.

 

Endişeyi –Kaygıyı Düşüren Olumlu Anne – Baba Davranışları

ÖDÜLLENDİRME DAVRANIŞLARI

Sonuçlara değil , araçlara odaklanma , mücadeleyi ödüllendirme , kısmi başarılara önem verme

ENDİŞELİ DAVRANIŞ FAZLASINI SÖNDÜRME

Endişeli davranışı ister ilgiyle ister öfkeyle olsun tepki vermemek yoluyla azaltma

KENDİ ENDİŞESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMA

Stresi dışa vurmayı sınırlandırma , ebeveyn endişelerini ortaya koymama

AİLE İÇİ İLETİŞİM

Evde olumlu iletişimi destekleyen , problem çözme fırsatları sunan açıklık politikası uygulama

OTORİTER / DEMOKRATİK ANA BABALIK TARZI

demokratik tutuma sahip ana babalar çocuklarını özgürlüklerini destekleyerek yönlendirirler. Bu tutum düşük endişe seviyesi ile ilişkilendirilir( tam tersine , tek başına otoriter tutumu benimseyen ana babalar itaat bekler , özgürlüğü kısıtlarlar ya da serbest tutum benimseyen ana babalar davranışı kontrol etmeye yönelik girişimde bulunmazlar ).

KAYGI BOZUKLUKLARINDA PSİKOTERAPİ HEDEFLERİ

Endişe bozukluklarına odaklı psikoterapi süreci , danışana şu değerleri kazandırmayı hedefler:

  • Sağduyusunu dinlemeyi öğretebilme ,
  • İş ve sahip olunan maddi değerlerin hayattaki her şey olmadığını hatırlatma ,
  • Kendine güveni inşa etme yolunda ona eşlik etme ,
  • Olumlu bakış açısının sağlığı da ne kadar olumlu etkileyebileceğinin üzerinden geçme ,
  • İnsanları , olup bitanleri kabul etme gücünü kazanma ,
  • ‘’Gereklilikler ‘’ ile ‘’zorunluluklar ‘’ ı ayırt edebilmede danışana yol gösterme ,
  • Gün geçtikçe kendini yenileyebilen bir kişi olduğunu fark ettirme
  • Gerçekliği olduğu gibi görebilme olgunluğuna erişme ,
  • Kendini iyileştirebilecek potansiyele sahip olduğunu ve kendisi olarak geleceğe adım atabileceğini sezme.