Cinsel Terapi İzmir

Ana sayfa » Cinsel Terapi İzmir

Cinsel Terapi İzmir

Psikoojik kaynaklı cinsel problem ve sorunların psikoterapi metodları ile ele alınıp tedavi edilmesine cinsel terapi adı verilmektedir. Empati İzmir cinsel terapi konusunda deneyimli uzman psikologları ile psikolojik danışmanlık sunmaktadır. Cinsel terapist  , psikolojik kaynaklıu cinsel işlev bozuklukları,  cinsel istek bozuklukları , cinsel uyarılma bozuklulkları ve orgazm bozuklukları gibi ana konularda danışanlarına yardımcı olmak ve sağlıklı bir cinsel yaşama sahip  olmaları için gereken terapileri uygulamaktadır.

Cinsel Terapist Danışma Alanları

Empati İzmir cinsel terapist ve psikologları olarak erkek ve kadınların yaşadıkları ortak yada cinse özgü psikolojik kaynaklı cinsel rahatsızlıklar olan aşağıda sunulan cinsel problemler konusunda yüzyüze göürüşme yada online cinsel terapi yöntemi ile danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 • Cinsel işlev bozukluklar
 • Cinsel istek bozuklukları
 • Cinsel uyarılma bozuklulkları
 • Orgazm bozuklukları
 • Vajinismus
 • Disparoni ( ağrılı cinsel İlişiki)

Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları, biyolojik sorunların bir belirtisi olabildiği gibi, ruhsal ve kişiler arası problemler nedeniyle, ya da her ikisinin bir arada bulunması sonucu görülebilir. Cinsel işlev, herhangi bir stres, ruhsal, duygusal bozukluklar ya da cinsel işlev ve fizyolojinin iyi bilinmemesi ile olumsuz olarak etkilenebilir.

İşlev bozuklukları ömür boyu görülebileği gibi, sonradan da oluşmuş olabilir. Ya da bir özel durumla ya da cinsel partnerle sınırlı olabilir. Psikolojik etkenlerden dolayı ortaya çıkabildiği gibi, bileşik etkenler sonucu da ortaya çıkabilir.

Yaşanılan en belirgin cinsel problemler şunlardır:

Cinsel İstek Bozukluğu

Cinsel istek bozukluğu ,Cinsellik hakkındaki bilinçdışı korkularla oluşabildiği gibi cinsel isteğin kaybı kronik anksiyete, depresyon, merkezi sinir sistemini bastıran ilaç kullanımı ile de görülebilir. Cinsel istek kaybı evli çiftler arasında, kadınlarda daha fazla görülmektedir.

Cinsel Uyarılma Bozukluğu

Cinsel uyarılma bozuklşuğu , Cinsel uyarılmayı sürdürmede güçlük kadınlarda anksiyete, suçluluk ve korku gibi psikolojik çatışmaların sonucu olabilir. Testesteron, östrojen, prolaktin hormonlarının düzeylerindeki değişmeler cinsel uyarılma sorunlarına yol açabilir.

Erkekte cinsel uyarılma bozukluğu yeterli bir ereksiyon (sertleşme) sağlayamama ya da cinsel etkinlik bitene kadar sürdürememe durumudur. Sertleşme bozukluğunun organik kökenli olup olmadığını ayırt etme konusunda birçok yöntem vardır. Genellikle uykuda sertleşme , sertleşme bozukluğunun organik kökenli olmayıp psikolojik olduğunun göstergesidir.

Sertleşme bozukluğunun psikolojik nedenleri arasında çözümlenmemiş bilinçdışı çatışmalar önde gelir. Bu durumda cezalandırıcı ve sert ahlaki değerler, güvensizlik veya yetersizlik duyguları söz konusudur. Erektil bozukluk/Ereksiyon bozukluğu cinsel eşler arasındaki anlaşmazlıklar sonucu da ortaya çıkabilir.

Orgazmla Bozukluğu

Kadında orgazm bozukluğunda cinsel partneri tarafından reddedilme, gebe kalma korkusu, erkeklere karşı düşmanlık hisleri, cinsel dürtüleri hakkında suçluluk duyguları ya da evlilik çatışmaları psikolojik etkenler olarak sayılabilir.

Erkeklerde görülen en yaygın orgazm bozukluğu erken boşalmadır. Genç ve yeni cinsel partnerli erkeklerde yaygındır. Erken boşalma vajina (kadın cinsel organı) hakkında bilinçdışı bir korku ile birlikte olabilir. Gençlik döneminin ilk cinsel deneyimlerindeki olumsuzluklardan gelişebilir. Stresli evlilikler bu sorunu artırır. Daha çok kaygı bozukluklarında görülür.

Erken Boşalma Tedavisi İzmir

Erken boşalma, aslen erkek cinsel yaşamında orgazm aşamasında bir bozukluk olarak kabul edilir. 6 aydan uzun süredir, çok az bir cinsel uyarımla veya erkeğin isteği dışında birleşmeden hemen önce veya hemen sonra boşalma gerçekleşiyorsa erken boşalma olarak tanımlanır.

 • Erken boşalma’nın nedenlerine baktığımızda,
 • Yaşam boyu süren cinsel deneyimler sonucu edinilmiş olabileceğini
 • Cinsel bilgi ve beceri eksikliğine bağlı olabileceğini
 • Uzun süreli stres faktörlerine bağlı olabileceğini
 • Partnerle duygusal davranışsal ilişki problemlerine bağlı olabileceğini
 • Erkeğin kişilik yapısına ve çözümlenmemiş iç çatışmalarına bağlı olabileceğini görmekteyiz.

Erken boşalma tedavisinde temel amaç, erkeğin çeşitli egzersiz ve terapi teknikleri ile boşalmanın kontrolünü ele almasını ve cinsel özgüven kazanmasını sağlamaktır. Bireysel tedavi mümkün olmakla birlikte, partner mevcutsa partnerin katılımı tedavinin başarısını arttırmaktadır.

Erken boşalma tedavisi başarı yüzdesi yüksektir. Genellikle 6-8 seans aralığında olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Vajinismus Tedavisi

Vajinanın üçte birlik dış kısmının cinsel birleşme esnasında penisin girişine izin vermeyecek ölçüde kasılması durumudur. Bu tanının konması için bozukluğun ya sürekli ya da yineleyici bir biçimde görülmesi gerekir. Daha çok yüksek sosyoekonomik gruptan kadınlarda görüldüğü bildirilmiştir. Cinsel travma, tecavüz ve çocuklukta cinsel kötüye kullanım bu rahatsızlığı ortaya çıkarabilir.

Cinselliği bir günah olarak gören sıkı dinsel eğitim alan kadınlarda daha sık görüldüğü vurgulanmaktadır.Ülkemiz kadınlarında, gene sıkı cinsel eğitime bağlı olarak özellikle yeni evlilerde sık görüldüğü ve bazen yıllarca devam ettiği izlenmektedir.

Disparoni (Ağrılı cinsel ilişki)

Disparoni cinsel birleşme öncesinde, sırasında veya sonrasında görülen cinsel bölge ile ilgili ağrıları tanımlar. Tanı konulmadan önce ağrının sürekliliğinden ve herhangi bir tıbbi rahatsızlığa bağlı olmadığından emin olunması gerekir.

Cinsel tecavüze ya da çocukluğunda cinsel kötüye kullanıma maruz kalmış kadınlarda kronik pelvis ağrısı yaygındır. Ağrılı cinsel birleşme gerginlik ve anksiyete sonucu ortaya çıkabilir. Disparoni erkeklerde nadir görülür ve genellikle organik bir durumla ilgilidir.

Yüz yüze Cinsel terapi için bizi telefonla arayarak randevu alabilir yada online cinsel terapi için Empai izmir sitemiz üzerinden online cinsel terapi sayfamızı ziyaret ederek skype , zoom üzerinden çevrim için online psikolog bağlatısı ile danışmanlık ve cinsel terapi seansı satın alabilirsinz.