Sık Sorulan Sorular

Ana sayfa » Sık Sorulan Sorular

Psikolojik Danışma sürecinde ücretlendirme nasıl olur?

Merkezimiz T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir.Ücret politikası,yıl bazında toplanan kurul tarafından belirlenmektedir.

Her seans ücret ödemem gerekiyor mu?

Psikolojik danışmanlıkta,danışanın katıldığı her seans ücretlendirilir.Ücretlendirme seans süresine göre farklılık gösterir. Bireysel Danışmanlık 60 Dk., Aile-Çocuk ve Ergen Danışmanlığı 90 Dk.sürmektedir.

Kredi kartı ile ödeme yapabiliyor muyum ?

Merkezimizde kredi kartı ile ödeme yapılabilmektedir.

Ne kadar seans devam etmem gerekli ?

Psikolojik desteğin ne kadar süreceği , danışanın yaşadığı sıkıntının niteliğine ve niceliği ile bağlantılıdır. Her danışan için sunabileceğimiz standart bir seans sayısı verememekteyiz. Psikoterapi süreci bir paket program şeklinde görülmemelidir. Bazı danışanlar problemlerine 3-5 seansta fayda sağlayabilecekleri gibi, bir yıl boyunca belli aralıklarla terapi süreçlerine devam eden danışanlar da mevcuttur. Danışanın problemi ve kişilik yapısı ,uzman psikolog tarafından analiz edildikten sonra , danışana görüşme sıklığının ne olması gerektiği konusunda bilgi verilmektedir.

Ön görüşme Yapmam Mümkün mü?

Psikologlarımızın yoğun programlarından dolayı, merkezimizde haftanın bir günü ön görüşme alabilmekteyiz.Ön görüşme randevusu , danışanın psikologlarımızla tanışması ve merkezimizin çalışma şeklini tanıması için verilmekte olup , süresi 15 dakikadır.

Gelmeden önce randevu almam gerekiyor mu?

Uzman psikologlarımız, randevu sistemi ile çalışmaktadır.Yoğun programımıza bağlı olarak gelmek istediğiniz günden birkaç gün önce randevu almanız uygundur.

Danışanın verimli bir seans alabilmesi ve psikologların daha sonraki seanslarının aksamaması için randevulara zamanında katılması önemlidir.

Randevu aldıktan sonra ,arka arkaya üç defa randevusunu iptal eden yeni danışanlarımıza merkezimiz prensibi gereği tekrar randevu verememekteyiz.

Çocuğumun terapi sürecinde benim rolüm ne olacak?

ÇOCUKLARLA PSİKOTERAPİ SÜRECİ

Çocuklarla terapi sürecinde anne babaların katılımı çok önemlidir. Çocuk psikoloğu , çocukla bireysel terapiye devam ederken, belirli zamanlarda da anne babalarla görüşmeler yapar. Bu görüşmelerde çocuğun ya da anne babanın yaşamında psikoterapi sürecini etkileyecek durumlar ya da değişiklikler paylaşılır. Ayrıca, anne babanın çocuğu düzenli olarak seanslara getirmeleri ve terapistin sunduğu önerileri izlemeleri, çocuğun psikoterapi sürecini desteklemelerini sağlar.

Çocuk Psikoloğu, çocuğu değerlendirirken gözlemle birlikte farklı teknikler kullanır.

Aileye ve okula uygulanan envanterler,çocuğa uygulanan resim çizme,hikaye anlattırma,Louisa Duss psikanalitik hikayeler testi,çocuğun hayatındaki figürleri nasıl algıladığı ve çocuğun duygu ve dürtülerinin anlaşılmasını sağlayan C.A.T testi,filial oyun terapisi,duygu kartları çalışması bu tekniklerden bazılarıdır.

Aile ve çocuğa verilen danışmanlık ve Çocuklarla psikoterapi bu nedenlerle bir süreç içermektedir.

Ebeveynler çocuklarını uzman bir çocuk psikoloğuna götürürlerken bu süreç zarfında sağlıklı bilgi edinip yönlendirileceklerini bilmelidirler.

Psikolojik danışmanlık süreci nedir ?

PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİ

Psikolojik danışmanlık sürecinde danışmanınız gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde konuşmak istediğiniz her konuda sizi yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinleyecek, size açık ve dürüst davranacak, karşılaştığınız sorunları çözmede size yardımcı olacaktır.

Psikoloji Danışmanlık sürecinde üzerinize düşen sorumluluk kararlaştırılan gün ve saatte görüşmelere devam etmeniz, görüşme esnasında sizi rahatsız eden konularda olabildiğince açık ve dürüst konuşmanız, eğer istenir ise size verilen ödevleri yapmanızdır. Eğer görüşmeye gelmeyecek olursanız danışmanınıza önceden bilgi vermeniz gerekir.

Eşim çift terapisine gelmeyi reddediyor, ne yapabilirim?

EVLİLİK DANIŞMANLIĞI SÜRECİ

Evlilik danışmanlığı, çiftlerin her ikisininde danışmanlık almayı arzu etmeleri ile yarar sağlayabilir.Eşiniz ilişki sorununuzla ilgili beraber yardım almayı reddediyor ya da kendinde sorun olmadığını savunuyor olabilir. Eşinizin terapiye katılmayı reddettiği durumlarda, siz bireysel psikoterapiye başvurabilir, evliliğinizle ilgili sorunları irdeleyip, her iki tarafın da sorunlara katkısının farkına varıp, kendi açınızdan sorunla sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirebilirsiniz.

Çiftlerden birinin dahi değişim göstermesi ikili iletişimin değişmesine ve kısır döngülerin azalmasına yol açacaktır.

Çocuğumu Danışmana getirirken ona nasıl bir açıklama yapmalıyım?

ÇOCUĞA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SÜRECİ NASIL ANLATILIR ?

Öncelikle çocukların psikolojik destek almaya giderken nereye gittiklerini bilmeleri önemlidir. Fakat çocuk psikoloğuna geliş nedenlerini ifade ederken onları korkutmamak, tehdit etmemek ve yardım almayı cezalandırma gibi nitelendirmemek doğrudur. “Seni doktora götüreceğiz” ya da “Sen okulda çok yaramazsın” onun için gidiyoruz gibi ifadeler çocuğun korkmasına ve iletişime kapanmasına neden olacaktır. Doğrudan onu çözmeye çalıştığınız bir sıkıntısının olduğunu bu konuda ona anne baba olarak yardım etmek istediğinizi, onu daha iyi anlamının önemli olduğunu, bunun için hepinizi dinleyecek anlamaya çalışacak bir uzmandan yardım almak ve hep birlikte çözüm bulmak istediğinizi söylemek olacaktır.Çocuk psikoloğunun güven verici yaklaşımı çocuğun psikoterapi sürecinde rahat etmesini sağlayacaktır.

Çocukların psikoterapisi nasıl olur?

Çocuklarla Psikolojik Danışma Süreci

Çocuklarla çalışmaların şekli çocuğun yaşına ve sorun tanımına göre değişir. Çoğu zaman çalışmada anne ve babanın da aktif yer almasına önem verilir. Özellikle bebekler yada sözel iletişime geçmemiş çocuklarla çalışırken anne – baba ile olan iletişimleri gözlemlenir ve değerlendirilir.Sözsüz iletişim kuran çocuklar kendilerini oyunları ve oyun odasında anne-babaya ya da terapiste verdiği tepkilerle ifade eder. Çocuğun oyun odasında hangi oyuncağı seçtiği, onunla nasıl oynadığı, kiminle oynadığı, yaptığı resim yada çizdiği figürler… Bunların hepsi yetişkinlerin sözlü iletişimlerinin çocukluktaki yansımalarıdır. Başka bir deyişle; çocuklar kendilerini oyunlarla anlatırlar.

Çiftle psikolojik danışma/aile psikolojik danışması nedir?

AİLEDANIŞMA – EVLİLİK DANIŞMA SÜRECİ

“Çiftle psikolojik danışma”, genel olarak “aralarında evlilik bağı olsun olmasın bir kadın ile bir erkek arasındaki, görece uzun süreli veya uzun süreli olması planlanan ve duygusal, cinsel, ekonomik vb. paylaşımların olduğu ilişki ile ilgili sorunlarda, bir çiftin katıldığı psikolojik danışma sürecidir”.

“Aile psikolojik danışması” ise genel olarak “aile içi ilişki ve etkileşim örüntüleri ile ilgili sorunlarda, anne ve/veya baba ile birlikte, çocukların ve/veya varsa, konuyla/sorunla ilgili ailenin diğer üyelerinin katıldığı psikolojik danışma sürecidir”.

Çiftle psikolojik danışmanın/aile psikolojik danışmasının kökenleri aynıdır; her ikisi de aynı yaklaşımı, –sistem yaklaşımını- temel almaktadır: “Eşler/aile üyeleri arasında karşılıklı bir bağ olduğu için eşlerin/üyelerin davranışları, diğer eşin/her bir aile üyesinin ve bir bütün olarak çiftin/ailenin esenliğini, işlevselliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, ilişki/aile ortamında ortaya çıkan sorunlar, en iyi biçimde ilişki/aile ortamında çözülebilir”.

Çiftle psikolojik danışma/aile psikolojik danışması oturumları, bireysel psikolojik danışmadan farklı olarak, genellikle yaklaşık 90 dakika sürer. Çiftle psikolojik danışmada/aile psikolojik danışmasında, bireysel psikolojik danışmaya göre genellikle daha kısa sürede sonuca ulaşılır; fakat, bu süre de gene, haftada bir olmak üzere 3–4 oturum ile 27–28 oturum arasında değişir. Çiftle psikolojik danışmada/aile psikolojik danışmasında, eşler/aile üyeleri oturumlara genellikle bir arada katılırlar. Ancak, eğer psikolojik danışmanınız -özellikle sürecin başlarında- gerekli görürse size, çiftle psikolojik danışma/aile psikolojik danışması süreci kapsamında eşler/aile üyeleri ile bireysel oturumlar yaparak çalışmayı önerebilir.

Çiftle psikolojik danışma/aile psikolojik danışması oturumlarında psikolojik danışmanınız öncelikle, taraf tutmadan, eşler/aile üyeleri arasında eşitliğe ve saygıya dayalı, açık bir iletişimin kurulmasını sağlamaya çalışır. Bunun yanında, çiftle psikolojik danışmaya/aile psikolojik danışmasına katılacak çiftlerdeki/ailelerdeki bireylerin, eğer ilişkilerini geliştirmek istiyorlarsa, birbirlerini suçlamadan kendi düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını gözden geçirmeye hazırlanmaları gerekir.