Öğrenme Bozukluğu

Ana sayfa » Blog » Öğrenme Bozukluğu

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu

Özgül öğrenme güçlüğü, beynin bilgiyi algılama, işleme, depolama ve kullanma becerisini etkileyen nörolojik bozukluklar olarak da tanımlanabilir. Zihinsel gelişim devam etmesine karşın, okuma yazma, matematik ve diğer akademik işlevlerde ortaya çıkan yapısal ve gelişimsel bir sorundur.Bu bozukluk okul çağı çocuklarının %10-20’sinde görülmektedir. Özgül öğrenme bozukluğu olan çocukların %20-25’inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da(DEHB) görülebilmektedir.

Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri?

beyin hasarları, gelişimsel bozukluklar,genetik etkenler,algısal bozukluklar veya nörolojik bozukluklara bağlı olabilir. Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuklar,

  • Genel becerilerindeki bozukluk yaşarlar.
  • Zeka düzeyleri normal veya normalin üstündedir.
  • Hiperaktif olabilirler.
  • Dikkatleri kısa sürelidir, kolayca dağılır.
  • Konsantrasyon sorunları vardır.
  • İşitsel algı sorunları yaşayabilirler.
  • Yönergeleri unutur,dinlemiyor görünürler.
  • Dokunarak ayrımlaştırmada güçlük çekerler.
  • Organizasyon bozukluğu vardır,zamanı iyi kullanamazlar.
  • Sosyal ve duygusal sorunlar yaşarlar

Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarının bu belirtileri ,çoğunlukla okula başlamaları ve ilköğretimin ilk senesinde öğrenme sorunları ile kendini gösterir. Öğretmenler çocukta zeka geriliği olduğundan şüphelenir, ancak bu bozukluğun zeka ile ilgisi yoktur.

Disleksi Nedir?

Okuma Öğrenme Güçlüğü

En sık görülen öğrenme bozukluğu disleksidir. Yazılan kelimeleri okumada ve anlamada güçlük olarak algılanabilir.Çocuğun okul çağına geldiğinde okumada zorluk yaşamasıyla anlaşılabilir.Disleksi sorunu yaşayan çocukların okumaları yavaştır,akıcı okuyamaz, duraklar ve harf harf okurlar.Okurken kelimeleri kısaltabilir ve sonunu tahmin ederek okuyabilirler.

Ritm ve tonlamaları bozuk olabilir.Satırı takip edemez, satır başına geçerken zorlanırlar.İçlerinden okumak yerine mırıldanarak sesli okumayı tercih edebilirler.Okuduklarının anlamını çıkarmakta güçlük çekerler. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda disleksi ise çocuktan çocuğa da farklılık gösterebilir.

Çocukta motor becerilerde yetersizlikler,kavram öğrenmekte zorlanma,konuşmada gecikme ve konuşma bozukluğu belirtilerin başlıcalarıdır. Disleksi erkek çocuklarda kızlara oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir

Diskalkuli Nedir?

Matematik Öğrenme Güçlüğü

Sayısal ilişkileri kavramada, hesaplamada, sayısal sembolleri tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan bozukluk ve yetersizliktir.Diskalkuli sorununu yaşayan çocuklar matematik işlemlerini yapmakta zorlanırlar ve yavaştırlar.

Sayıları yanlış yazar, yerlerini değiştirebilirler.Aritmetik sembolleri tanımakta ve geometrik şekilleri kavramakta zorlanırlar.Çarpım tablosunu öğrenmekte zorluk yaşar ,çarpa bölme işlemlerini yapamazlar.Problem çözerken bağlantı kurmakta zorlanırlar.

Disgrafi Nedir?

Yazılı Anlatım Bozukluğu

Bu çocuklar, Kelime, cümle oluşturup yazıya dökmede sorun yaşarlar.El yazıları okunaksızdır.Gördüğü harf, kelime, sayıları yazabilmek için gerekli hareketleri yapamazlar. Bazı harf ve sayıları ters yazarlar. (b-d, d-t, m-n, g-y, f-v, b-p, g-k, c-ç, 2-5, 6-9, 12-21) Görmeyle hareketleri arasında koordinasyonu sağlayamazlar.Defterin hangi satır ve yönünü kullanacağını bilmezler.İşittiklerini hareketlerine geçiremezler.

Sözcükleri duydukları zaman harflerin ve sözcüklerin simgelerini göz önüne getiremezler.Sözcükleri kendiliğinden yazamazlar ancak bakarak yazabilirler.Kompozisyon yazmakta zorlanırlar.Yazılı sınavlarda bu sebeple başarılı olmaları güçtür.

Öğrenme Bozukluğu Tanısı ve Tedavisi

Öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklara, uzmanlar tarafından yapılacak zekâ testi, psikometrik ve nöropsikolojik testler sonrasında tanı konulabilir. Özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda, erken teşhis ve uygun tedavi çok önemlidir. Öğrenme bozukluğu yaşam boyu süren bir bozukluktur.

Ancak uygun müdahele ve destek ile zayıf olunan alanların üstesinden gelinebilir.Ailelerin durumu kabullenmesi ve soruna akılcı yaklaşmaları ile öğrenme güçlüğü atlatılabilir. Tedavi edilmediği takdirde, akademik başarıda düşme, kendine güvensizlik, düşük motivasyon, hayal kırıklığı ve üzüntü, yetersiz sosyal ilişkiler, davranış bozuklukları görülebilir.

Aileye Düşen Görevler

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocukların aileleri, çocuklarını bu güçlükleri olduğu gibi kabul etmeli ve üstesinden gelmeleri için psikolojik destek ve eğitim yöntemlerinden yararlanmalıdırlar.Bir uzman ve bir çocuk psikoloğu ile birlikte yapılan eğitim ve beceri programları ile çocuklarını desteklemeli ve çocuklarını kuvvetli olduğu farklı alanlarda ilerlemesine fırsat vermelidirler.