Gelişim Danışmanlığı

Ana sayfa » Blog » Gelişim Danışmanlığı

Çocuk Gelişim Danışmanlığı

Çocuk gelişiminin izlenmesi, yön verilmesi ve gerekli durumlarda terapi ve piskolojik danışmanlık alınması , çocuklarımızın ileride yaşayacakları problemlerin ortadan kalkması ve gelecekte sağlık ve üretken bireyler olabilmeleri için çok önemli bir konudur. Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında çocuklarımızın gelişimini izlememize yardımcı testler yapılmakta ve sonuçları değerlendirilmektedir.

Merkezimizde Gelişim Danışmanlığı hizmetimizde uygulama yetkimizin bulunduğu testler:

Çocuklar İçin Uygulanan Testler

WISC-R çocuklar için Zekâ ölçeği

6-16 yaş arası çocuklar için uygulanır. 12 alt testten oluşmuştur ve bu alt testler sözel ve performans ölçekleri olarak ayrılmıştır.Dikkat Eksikliği ve Özgül öğrenme güçlüğü tanısı koymada da yararlanılan bir zeka testidir.

Stanford-Binet Zekâ Testi

Bir kutu içinde değişik yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan malzemelerden oluşmuştur. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Ölçek iki yaşından, üst yetişkin yaşlara kadar gruplanmıştır.

Luisa Düss Psikoanalitik Hikâyeler Testi

Kişilik komplekslerini ölçen sözel bir testtir. Yarım bırakılmış ve çocuk tarafından tamamlanması beklenen 10 hikâyeden oluşur. Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır. Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

Çocukların Algı Testi (C.A.T.)

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. Kız, erkek 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir olup, çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır.

Denver Gelişimsel Tarama Testi

1-6 yaş arası çocukların gelişimini takip etmek için uygulanır. Çocuklardaki gelişimsel gecikmeyi ve bozukluğu fark etme amacıyla kullanılır. Test 105 maddeden oluşmaktadır. Süreli bir test değildir. İnce motor, kaba motor, dil ve kişisel-sosyal olmak üzere dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu test, uygulayıcının çocuğun neler yapabildiğini gözlemesi ve bazı maddelerde de ana babanın çocuğuna ilişkin gözlemlerini anlatmaları yoluyla uygulanır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Temel olarak görsel algılamayı saptamaya yarayan bir testtir.Test el-göz koordinasyonu, şekil zemin, şekil değişmezliği, uzaydaki pozisyon, uzay ilişkileri olmak üzere beş algısal beceriyi ölçmektedir. Üç ile sekiz yaş arası çocuklara uygulanır. Test beş alt testten oluşmaktadır. Bireysel ve grup şeklinde uygulanır.

Good Enough Bir İnsan Resmi Çiz Testi

4-14 yaş arasındaki çocuklara zihin gelişimini ölçmek için uygulanır. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Çocukların çizgisel eşleme (sembolleştirme) yetenekleri “bana bir adam resmi çiz” komutuyla ölçülür. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir.

Porteus Labirent Testi

12 labirentten oluşan 7-6 ile 14-20 yaş arasındaki bireylere uygulanan bir testtir. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. Porteus testi göz-el işbirliği, planlama, önceden seziş, temkinli davranma, ileriyi görme gibi değişik yetenekleri ölçer.

Burdon Dikkat Testi

Bu test çocuğun, dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. 10-20 yaşlarındakilere uygulanır.

Gesell Gelişim Ölçeği

Ölçek 2.5 ile 6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gelişimin; “büyük motor” , “ince motor”, “adaptasyon”,”dil”,”kişisel-sosyal” alanlarını değerlendirir.

Peabody Kelime Hazinesi Testi

Resimlerle kelime hazinesini ölçen bir testtir. Testin kapsadığı alan 2.5 ila 18 yaş arasıdır. Bu test özellikle beden ve konuşma özürlüler için de kullanılmaktadır. Resim testi olduğu için okur – yazar olmayanlar da testten yararlanabilir.

Bender Gestalt Görsel Hareket Algı Testi

Bu test, görsel uyarının algılanmasını, görsel – motor koordinasyonu ve algılanan uyarının motor işlevlerle ifade edilebilmesini yani görsel hareket integrasyonu ölçmektedir. Beyin bozukluklarının teşhisinde de kullanılmaktadır. 6.5 yaş ile 12 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

AGTE bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Bu envanter 0 – 6 yaş çocukların uygulanan andaki gelişimini ve becerilerini ebeveynden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

6 yaş çocuklarının, ilkokula olgunluk seviyelerini ölçmek için kullanılan olan bir ölçektir. Bireysel veya grup halinde uygulanabilinir.

ABC Tarama Listesi

Otizm ve/veya Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış veya şüphesi çocuklara uygulanan bir listedir. Aile soruları okuyarak cevaplandırır.

M- Chat

Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği otizm ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk belirtilerini erken çocukluk döneminde tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir otizm tarama ölçeğidir.

Toddler Assessment of Development ( TAD)

Bebekler için geliştirilen Gelişim Değerlendirmesi Testidir.

Sınav Kaygısı Envanteri

Sınav kaygısı yüksek olan bireyleri tespit etmek amacı ile uygulanmaktadır. 10 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan envanter, bireysel veya grup halinde uygulanabilmektedir.