Çift Danışmanlığı

Ana sayfa » Blog » Çift Danışmanlığı

Çift Danışmanlığı Nedir?

Çift danışmanlığı ; birbiriyle çatışmada olan iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir danışmanlık biçimidir. Daha çok evlilik danışmanlığı olarak da karşımıza çıkar. Evlilik danışmanlığı konu açısından özel bir ailesel çatışmanın ele alınması nedeniyle çift danışmanlığına göre daha sınırlıdır. Evlilik danışmanlığında , eğitilmiş bir kişi, çiftle danışmanlık süreci için bir anlaşma yapar ve belli iletişim tipleri aracılığı ile rahatsızlığı azaltmaya, uyumu bozan davranış biçimlerini tersine çevirmeye ya da değiştirmeye ve kişilik olgunlaşmasını ve gelişimini sağlamaya uğraşır.

Evlilik Nedir?

Kendi kuralları olan veya karı-koca arasında belirlenmiş bir kurum olarak evlilik kelimesi, bir tören, formalite, kontrat veya davranış olarak belirlenebilir.Evlilik genel olarak karı ve koca arasında yasal bir kurum olarak belirlenmiştir. Yasal olma; dini açıdan, medeni açıdan veya bazı kanunlar açısından onaylanmayı gösterir.

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık , evlilikle ilgili problemleri çözemediğinde, eşlerde birindeki ya da her ikisindeki sıkıntının başlangıcının açıkça evlilikle ilgili olaylarla bağlantısı olduğunda ve çatışmadaki bir çift evlilik danışmanlığı istediğinde eşinde sürece katılması düşünülür. Eşler arasındaki iletişim sorunları evlilik danışmanlığı için en önemli nedendir.

Böyle durumlarda eşlerden biri diğeri tarafından sindirilebilir, diğerine düşünce ya da duygularını söylemeye çalışırken kaygılanabilir veya bilinçdışı beklentilerini diğerine yansıtabilir. Danışmanlıkta , eşlerden her birinin diğerini gerçekçi bir şekilde görmesini kolaylaştırmaya yönlendirilir. Çiftlerin cinsel yaşamı gibi bir ya da birkaç alandaki çatışma da danışmanlık alanıdır.

Danışman, tek başına bir sorunu çözmeye başlamadan önce evlilik ilişkisinin tüm yönlerini değerlendirmelidir, çünkü bu evlilikle ilgili yaygın bir bozukluğun bir belirtisi olabilir.

Çiftlerde İşlev Bozukluğu

Çiftlerde İşlev Bozukluğu Belirtilerinin Ortaya Çıktığı Alanlar:

  1. İş ve Ekonomik Konular: Paranın nasıl kazanılacağı ve nasıl harcanacağı ile ilgili netlikler olmaması, eşlerden birinin onaylamadığı biçimde başkalarına mali destek sağlaması (özellikle karı veya kocanın köken aldığı aileye) işlev bozukluklarına yol açmaktadır.
  2. Ana-baba olma: Çocukların bakımını kimin üstleneceği, eğitimlerinin nasıl olacağı, disiplinlerinin nasıl sağlanacağı da tartışma konularındandır. Genellikleeşlerden birinin ebeveynlik işini tamamen üzerine aldığı ailelerde ya da bir tarafın bu konuları daha iyi bildiğini düşündüğü ailelerde bu ve benzeri yakınmalar daha sık olmaktadır.
  3. Zaman ayırma ve iletişim: Eşlerin birbirlerine, çocuklarına, arkadaşlarına, akrabalarına ayırdıkları zamanın miktar ve kalitesi önemlidir. Birbirlerine yeterli zaman ayıramamaları çift olmalarını engeller. Çiftlerin en sık yakındıkları şeylerden biri “biz konuşamıyoruz” veya “artık konuşacak bir şey bulamıyoruz” olmaktadır.
  4. Çekirdek aile olamama, bu duruma hazır olmama: Ülkemizde giderek azalmasına karşın oldukça sık rastlanan bir durum eşlerden birinin, genelde de erkek olanın ailesiyle birlikte yaşamak ya da eşlerden birinin anne ya da babasıyla birlikte oturmaktır ve bu danışmaya gelen çiftlerin sorun alanı olarak sıklıkla tartıştıkları bir konudur. “Sen onların sözünden çıkmazsın” “Bu evde benim konumun ne zaten” gibi cümleler suçlayıcı olarak tekrarlanır. Bunun biraz farklı şekli de bir süredir büyükleriyle yaşayıp sonradan kendilerine ev kuranların başbaşa kaldıklarında ilişkiyi yürütememeleri durumudur.
  5. Cinsellik: Cinsel ilişkilerinin istenilen sıcaklıkta, sıklıkta, kalitede olmayışı durumu bu alana girebilir.
  6. Evlilik danışmanlığının amaçlarını şu şekilde de tarif edilebilir:Evlilikle ilgili bozuklukların terapisinin amaçları duygusal sıkıntıyı ve yetersizliği azaltmak ve eşlerin her ikisinin birlikte ve bireysel olarak iyilik hallerini desteklemektir. Genel bir yol olarak, danışman sorun çözmeye yönelik ortak kaynakları güçlendirerek, uygunsuz olanların yerine uygun denetim ve savunmaların geçmesini sağlayarak, hem duygusal sarsıntının parçalayıcı etkilerine karşı bağışıklığı hem de ilişkilerin övücülüğünü artırarak ve ilişkinin ve eşlerden her birinin büyümesini destekleyerek bu amaçlara doğru hareket eder

İlişkide Sorumluluk Almak

Terapötik görevin bir bölümü evlilik içindeki her bir eşin kendi kişiliğinin psikodinamik yapısını anlamak için sorumluluk almaya ikna etmektir. Davranışlarının kişinin kendi yaşamındaki, diğer eşin yaşamındaki ve etraftaki diğer insanların yaşamındaki etkilerinin sorumluluğu vurgulanır; ki bu çoğu zaman evlilikle ilgili anlaşmazlığa yol açan sorunların derinlemesine anlaşılmasıyla sonuçlanır.

Evlilik Danışmanlığı

Evlilik danışmanlığı hiçbir evliliğin devamı güvencesini veremez. Gerçekten de belli bazı durumlarda eşlere bitirilmesi gereken sürdürülemez bir birliktelik içinde olduklarını gösterebilir. Bu durumlarda çift zor olan ayrılma ve boşanma süreciyle çalışmak için danışmanla görüşmeye devam edebilir. Bu sürece boşanma danışmanlığı alarak devam edilebilir.