​Sınav Performansını Geliştirme Programı -Sınav Kaygısı  

    SINAV KAYGISINI ÇÖZÜMLEME  

     SINAV PERFORMANSINI GELİŞTİRME PROGRAMI

 

 Öğrencinin öğrenme sistemini tanıma, kişilik özelliklerini belirleme,   kaygı düzeyini   ölçme amaçlı psikolojik test ve envanterlerin uygulanması

Sınav esnasında oluşan olumlu-olumsuz düşünceleri tanıma ve işe yaramayan düşüncelerden uzaklaşma tekniğinin öğretilmesi

Duyguları kontrol altına alma becerisi kazandırma

Her öğrencinin kendisine uygun verimli çalışma alışkanlıkları hakkında bilgi verme

Sınav performansını arttırmaya yönelik EMDR terapisi ile destek verme

Sınav yolculuğunda psikolojik ve fiziksel olarak öğrenciyi hazırlama amaçlı sınav koçluğu yapma