​Kurum Psikologluğu  

Bir kurumda çalışan personelin iş veya özel yaşamlarındaki stres kaynaklarının iş performansına olan olumsuz etkilerini azaltmak ,motivasyon ve performanslarını ,verimlilik ve uyumlarını arttırmak için verilen psikolojik destektir.

 

Kurum psikologluğu,insan kaynakları hizmetlerine entegre olabilen bir sitem olmakla birlikte,kurumlar için fark yaratan ve kalite standartlarını yükselten bir uygulamadır.

 

Kurum  psikologluğu hizmetinde , bireysel psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda kişisel gelişim konularında seminerler ve eğitim programları düzenlenmesi , kişilik , iş motivasyonu ölçümü, yönetim becerilerinin değerlendirilmesini ölçümleyen test ve ölçeklere de yer verilir.Kurum psikoloğu ,İnsan Kaynakları birimleri ile işbirliği içinde çalışarak çalışanların motivasyonların artmasına yönelik çözümler sunar.

 

Kurum Psikologluğun Avantajları

Kurum personelinin  kolay ulaşabildiği bir hizmet olması

Kurum personelinde destek ve  aidiyet duygusunu geliştirmesi

Kurum personelinin işe odaklanmasında ve motive olmasında artış sağlaması

Kurum çalışanlarının kişisel gelişimlerini ve iletişim becerilerini desteklemesi

Kurum çalışanlarının olumsuz duygularla ve stresle başetme kapasitelerini arttırması

İş kazalarına yol açan davranışlarda azalma gibi konularda %95'lere kadar varan iyileşme sağlaması

Hastalık izinlerinin azalarak tasarruf sağlanması