Uygulanan Testler  

MERKEZİMİZDE UYGULADIĞIMIZ TESTLER

Zeka Testleri (WISC-R)

Kişilik Testleri (MMPI)

C.A.T Çocuklar İçin Algı Testi

T.A.T Tematik Algı Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Portage Gelişim Değerlendirme Testi

DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri "AGTE"

PEABODY Resim Kelime Testi

Metropolitan Okul Olgunluk Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Good Enough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

Gesell Gelişimsel Figürleri

Bender - Gestalt Görsel-Motor Test

Benton Görsel Bellek Testi

Burdon Dikkat Testi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Hacettepe Kişilik Envanteri

Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

Rorschach Mürekkep Testi

Beck Depresyon Ölçeği

Beck Depresyon Envanteri

Beck Umutsuzluk Ölçeği

Mesleki Yönelim Envanteri

Offer Benlik İmgesi

RATHUS ATILGANLIK ENVANTERİ

Rotter Denetim Odağı ölçeği

Sınav Kaygısı Ölçeği