​Erken Boşalma- İstem Dışı Boşalma  

Erken boşalma, aslen erkek cinsel yaşamında orgazm aşamasında bir bozukluk olarak kabul edilir.

 6 aydan uzun süredir, çok az bir cinsel uyarımla veya erkeğin isteği dışında birleşmeden hemen önce veya hemen sonra boşalma gerçekleşiyorsa erken boşalma olarak tanımlanır.

Erken boşalma'nın nedenlerine baktığımızda,

-Yaşam boyu süren cinsel deneyimler sonucu edinilmiş olabileceğini

-Cinsel bilgi ve beceri eksikliğine bağlı olabileceğini

-Uzun süreli stres faktörlerine bağlı olabileceğini

-Partnerle duygusal davranışsal  ilişki problemlerine bağlı olabileceğini

-Erkeğin kişilik yapısına ve çözümlenmemiş iç çatışmalarına bağlı olabileceğini

görmekteyiz.

Erken boşalma tedavisinde temel amaç, erkeğin çeşitli egzersiz ve terapi teknikleri ile boşalmanın kontrolünü ele almasını ve cinsel özgüven kazanmasını sağlamaktır.

Bireysel tedavi mümkün olmakla birlikte, partner mevcutsa partnerin katılımı tedavinin başarısını arttırmaktadır.

Erken boşalma tedavisinde başarı yüzdesi yüksektir.

Genellikle 6-8 seans aralığında olumlu sonuçlara ulaşılabilmektedir.