Çocuklarda Endişe-Kaygı Doğuran Anne - Baba Davranışları  

AŞIRI KONTROLCÜ ANA BABA : zorlayıcı ebeveynlik , konuşmaya kontrol uygulama , konuşmada bağımsızlığı ve özgürlüğü sınırlama.

AŞIRI KORUMACILIK :sebepsiz yere aşırı tedbirli ve koruyucu davranışlar sergileme

KAYGILI YORUMLARI MODELLEME : Çocuğun bir ortamdaki riskle ilgili kaygısını paylaşma ve dünyadaki normal şeylerin yanlarına yaklaşılmayacak kadar korkutucu oldukları fikrini destekleme

SAKINMA DAVRANIŞINI YÜREKLENDİRME veya TOLERANS GÖSTERME : zor bir şeyi denememeyi önerme veya kabul etme

REDDETME veya ELEŞTİRME :yargılayıcı , önemsemeyen ve eleştirel davranışı onaylamama

ÇATIŞMA : ( o kadar güçlü bir faktör değil ) her beş çalışmadan ikisi ailedeki uyumsuzluk , kavga ve tartışmayı aşırı düzeyde endişeyle ilişkilendirmiştir.

         Endişeyi –Kaygıyı Düşüren Olumlu Anne - Baba Davranışları                                                                                                                                             

ÖDÜLLENDİRME DAVRANIŞLARI : sonuçlara değil , araçlara odaklanma , mücadeleyi ödüllendirme , kısmi başarılara önem verme

ENDİŞELİ DAVRANIŞ FAZLASINI SÖNDÜRME : Endişeli davranışı ister ilgiyle ister öfkeyle olsun tepki vermemek yoluyla azaltma

KENDİ ENDİŞESİNİ KONTROL ALTINDA TUTMA : stresi dışa vurmayı sınırlandırma , ebeveyn endişelerini ortaya koymama

AİLE İÇİ İLETİŞİM ve PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİ GELİŞTİRME : evde olumlu iletişimi destekleyen , problem çözme fırsatları sunan açıklık politikası uygulama

OTORİTER / DEMOKRATİK ANA BABALIK TARZI – otoriter // demokratik tutuma sahip ana babalar çocuklarını özgürlüklerini destekleyerek yönlendirirler. Bu tutum düşük endişe seviyesi ile ilişkilendirilir( tam tersine , tek başına otoriter tutumu benimseyen ana babalar itaat bekler , özgürlüğü kısıtlarlar ya da serbest tutum benimseyen ana babalar davranışı kontrol etmeye yönelik girişimde bulunmazlar ).

                         KAYGI BOZUKLUKLARINDA PSİKOTERAPİ HEDEFLERİ

Endişe bozukluklarına odaklı psikoterapi süreci , danışana şu değerleri kazandırmayı hedefler:

      Sağduyusunu dinlemeyi öğretebilme ,

      İş ve sahip olunan maddi değerlerin hayattaki her şey olmadığını hatırlatma ,

     Kendine güveni inşa etme yolunda ona eşlik etme ,

     Olumlu bakış açısının sağlığı da ne kadar olumlu etkileyebileceğinin üzerinden geçme ,

    İnsanları , olup bitanleri kabul etme gücünü kazanma ,

    ‘’Gereklilikler ‘’ ile ‘’zorunluluklar ‘’ ı ayırt edebilmede danışana yol gösterme ,

    Gün geçtikçe kendini yenileyebilen bir kişi olduğunu fark ettirme

    Gerçekliği olduğu gibi görebilme olgunluğuna erişme ,

    Kendini iyileştirebilecek potansiyele sahip olduğunu ve kendisi olarak geleceğe adım atabileceğini sezme.