Makaleler T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Empati İzmir Aile Danışma Merkezi Psikolojik Hizmetler

Çocuk ve Oyun Terapisi

0 Comments
3505

 Oyun ,çocukların kendi ortamında kendilerini serbestçe ifade ettip, yaşantılarını yansıttıkları ve dış dünyaya hazırlık yaptıkları önemli bir etkinliktir. Çocuk oyun sayesinde toplumsallaşma ve karşılaştığı sorunlarla baş etme becerisini kazanır . Oyun eğitir, zihinsel gelişimle birlikte , ince ve kaba motor kas gelişimini destekler,yaratıcılığı ve hayal gücünün gelişimini sağlar,dikkat ve gözlem yeteneğini arttırır.Çocuklar oyunlarına sürekli kendilerinden bir şey katar,yaşantılarını oyunlarına yansıtırlar.Üzüntülerini, kaygılarınıi korkularını oyun yolu ile yansıtabilirler.Bu yolla sıkıntılarını dışa vurup,kaygılarının,öfkelerlinin yükünden kurtulabilirler.Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için, sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal besindir.

Durum böyle iken, bir çocuğun yaşadığı çeşitli boyutlardaki sıkıntılar için oyun terapisinin kullanılması en etkin tedavi yöntemidir.Oyun terapisinin, çocuğa deneyim ve duygularını yeniden canlandırma fırsatı sunması sebebiyle iyileştirici bir özelliği vardır.Yetişkinler için danışmanlık ne ise, çocuklar için de oyun terapisi odur.

Çocuklar genellikle problemlerinin farkında değillerdir. Yetişkinler dahi çoğu zaman sıkıntılarını farketme ve dile getirmekte zorluk çekerken, çocuklar  yalnızlık,öfke,ihmal ve anlaşılamamış olmanın yarattığı kaygı ve sıkıntıyla başedemezler.  Oyun terapisi ile kendi fonksiyonlarını, yeteneklerini gerçekleştirebilir, duygularını ifade eder ve yaratıcı davranışlar ortaya koyabilirler.Oyun terapisi,çocukların oyunları ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan bir süreçtir. Kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler.

Oyun terapisti uygulayan çocuk psikoloğu, genellikle depresyon, kaygı bozukluğu,öfke kontrol problemi, dürtü kontrol problemi,travma, aile içi şiddet,yas süreci, öğrenme bozukluğu ve hiperaktivite yaşayan  3-11 yaş arası çocuklarla çalışan, oyun terapisi konusunda gerekli eğitimleri ve sertifika sürecini tamamlamış bir uzman psikolog olabilir.Oyun terapisti psikologlar oyun terapisini üstlenirken çocuğun ailesi ya da yakınları ile dirsek temasında olmalı ve arada sırada aile ile çocuk arasındaki diyalogları düzenleme rolünü üzerine almalıdır.

Oyun terapisti;

 • Çocuk için güvenli bir atmosfer oluşturarak çocuk ile bağ kurar
 • Çocuğa duygularını ifade edebilmesi için ortam yaratır.
 • Çocuğa duygularının kontrolünü ve sorumluluğunu kazanması için fırsat sağlar.
 • Çocuğun dünyasını anlar ve kabul eder.
 • Oyun terapisinde çocuklar;
 • Kendilerine saygı duymayı öğrenirler
 • Duygularını tanımayı ve bunları kabul etmeyi öğrenirler
 • Kendilerini kontrol etmeyi öğrenirler
 • Kendi sorumluluklarını almayı öğrenirler
 • Problemlere karşı çözüm üretebilmeyi ve yaratıcı olmayı öğrenirler
 • Seçim yapmayı ve yaptıkları seçimin sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenirler.
 • Kendilerini kabul etmeyi öğrenirler.

Oyun terapi süresi çocuğa ve soruna göre değişiklik gösterir ancak  problem davranış ne kadar yeniyse bunun aşılması o kadar kolay olacaktır.

0.0
Last Modified: 27 Aralık, 2018
Related Articles: ​Çocuklarda Karşı Gelme Çocuk ve Psikolog Çocuklarda Olumlu Davranış Aile ve Çocuk Gelişimi Boşanma ve Çocuklar Çocuklarda Alt Islatma Çocuklarda Korku Çocuklarda Dürtü Kontrolü Çocuktan Uzakta Yaşam Çocuklarda Saplantı
izmir psikolog çocuk terapisti oyun terapisi çocuk danışmanlığı izmir